Ansökan öppen från 15 februari 2018

Några tips när du gör din ansökan:

  • Var noggrann att ange rätt mejladress samt uppdatera ditt konto om du byter kontaktuppgifter.
  • Betyg och intyg ska vara scannande/fotade från original. Kopia från ex. antagning.se godkänns ej. Kontrollera att alla dokument som du bifogar kommer med ordentligt.
  • Ska du komplettera med gymnasiebetyg senare MÅSTE du REDAN VID ANSÖKAN bifoga ett studieintyg som visar att du läser in ämnet. Det kompletterande betyget bifogas sedan i ansökan senast ett visst datum.
  • Åberopar du reell kompetens är det viktigt att du kryssar i den rutan i din ansöka på yh-antagning.se. Du kan i detta fall behöva bifoga ytterligare ansökningshandlingar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Preliminära tider 2018:

15 feb  Ansökan öppnar
22 april  Ordinarie ansökningstid stänger
maj  Möjlighet att göra digitala prov för att bli behörig till vår utbildning
 maj  Besked till behöriga i maj
 maj  Antagningsprov
20 juni  Sista dag för komplettering av årets gymnasiebetyg (studieintyg måste bifogas redan i ansökan!)
juni  Antagningsmeddelande skickas ut
juli  Sista svarsdag
juli/aug  Eventuella reservplatser förmedlas ut löpande
   
   

 

             

 

 

 

 

> FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

Läs om utbildningsformen Myndighetens webb

Hos CSN får du veta hur du söker studiemedel

Skolverket förklarar på sin hemsida

Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning.

Myndigheten för Yrkeshögskolan förklarar dina möjligheter