Att plugga på IUC Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan är ett alternativ till högskolestudier och svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

Heltidsutbildning  Teori + Praktik = Jobb

Yh-utbildningar innehåller praktik där man som studerande får möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken. Det kallas för Lärande i arbete (LIA). Genom LIA:n får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som ofta leder till jobb direkt.

Studiemedel

Utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN. Du som studerar på heltid får studiemedel även under lärande i arbete. Läs mer vad som gäller för dig och din utbildningsform på CSNs hemsida där du även kan göra din ansökan.

Boende

Du ordnar din bostad på egen hand.

Tips på fastighetsföretag för dig som ska studera heltid i:

Katrineholm >>

Göteborg >>

Stockholm >>

Läs vår samarbetspartner Studentums enkla beskrivning av Yrkeshögskolan som utbildningsform.

Läs myndighetens beskrivning av Yrkeshögskolan som utbildningsform.

Här får du veta hur du söker studiemedel.

Här kan du läsa om behörighetskraven.

Här kan du läsa om att studera med funktionsnedsättning.