Behörighet Kyl- & Värmepumptekniker

För att kunna antas till utbildningen måste du uppfylla följande behörighetskrav.

Kunskaper i svenska (Behörighet till yrkeshögskolan)

Om du har ett annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska måste du ha de kunskaper i svenska som behövs för att du ska kunna klara av utbildningen.

Utbildning på gymnasienivå (Behörighet till yrkeshögskolan)

För att vara behörig till yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av nedanstående:

* Har avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning.

* Har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

* Har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng.

* Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar något av ovanstående.

* Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

* Eller genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskild behörighet VVS-ingenjör

Ingen

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.