Förändringar på YH utbildningar IUC Malmö

IUC har fattat beslut om att inte starta YH utbildningen till VVS-ingenjörer, med start i september 2017 i Malmö.

Det finns flera anledningen beslutet.

- Vecka 24 sa vår utbildningsledare upp sig i Malmö för nya utmaningar utanför IUC. Vi har försökt hitta ersättare och en långsiktig lösning, men misslyckats. Det kommer att finnas en utbildningsledare som hanterar pågående utbildning till dess att ny är anställd.

- Myndigheten för Yrkeshögskolan har aviserat flera stora förändringar inför framtiden. För att kunna garantera fortsatt hög kvalitet på utbildningen, hög rättssäkerhet samt god arbetsmiljö för IUCs medarbetare och våra studerande så kan IUC inte starta utbildningen under rådande omständigheter, vilket vi beklagar.

Vi kommer att ta fram en ny strategi för hur vi ska arbeta med YH utbildningar i Skåne.

IUC återkommer med information om hur framtiden ser ut, när vi kommer att starta nya utbildningstillfällen, vilka YH utbildningar som startas samt var IUC kommer erbjuda dessa i Skåne.

Vid frågor kontakta:
Jörgen Björklund
jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se
Tel 0150 36 56 03

Marcus Andersson,
Vd IUC