Grundläggande behörighet

För alla utbildningar på yrkeshögskolan gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

1.       Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

2.       Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

3.       Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

4.       Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

När det gäller punkt två ovan har Myndigheten för yrkeshögskolan förtydligat reglerna för vad som gäller om du har läst in behörighet på folkhögskola - se myndighetens föreskrift

Särskild behörighet

Se information under respektive utbildning

Reell kompetens

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan nämligen i vissa fall göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, d.v.s. att du kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens kan du behöva tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar.