LIA

En tredjedel av studierna sker på företag som lärande i arbete (LIA). Engagerade företag över hela landet tar emot våra studenter. På företagen får du prova på olika yrkesroller och lära dig hur branschens företag arbetar. Du bygger viktiga nätverk och får arbetslivserfarenhet redan under studietiden, vilket ger dig en fördel när du ska välja jobb.

Du ska framförallt aktivt lära dig nya saker under din tid på företaget. Du får träna analytisk förmåga, tillämpa helhets- och systemperspektiv och ta ansvar. Detta sker genom att du deltar i aktuella projekt och är med och föreslår lösningar på verkliga problem.

Varje LIA-period har ett tema som ska orientera digi en viss yrkesroll. Du får med dig några obligatoriska uppgifter från skolan som du ska jobba med på företaget. Därutöver bestämmer du och handledaren några väl avgränsade moment/uppgifter anpassade efter periodens tema, din bakgrund och företagets verksamhet.