TimeEdit - PingPong

Ditt aktuella schema på TimeEdit

Till TimeEdit >>

Kursbeteckning är uppbyggd YH för högskoleutbildning I för ingenjör. Klasserna i Göteborg har sedan ett G, Malmö ett M, Stockholm ett S och Katrineholm har ingen stadsbokstav. Koden avslutas med en siffra för det året då utbildningen startade 15 för 2015. Ex. årets VVS-ingenjörer i Göteborg YHIG15 och i Katrineholm YHI15.

Tänk på att scheman kan komma att ändras både på kort och långt varsel.


Utbildningsportalen Ping Pong

Här har du som student kursmaterial, övningsuppgifter etc.

Till Ping Pong >>