Utbildningar

IUC Yrkeshögskola erbjuder utbildningar till tekniker och ingenjör. Utbildningarna är korta och intensiva och du kommer snabbt ut på arbetsmarknaden. Du gör en tredjedel av studietiden som lärande i arbete (LIA) på företag. Yrkeshögskoleutbildningar är ett alternativ till högskola som ger en på marknaden efterfrågad kompetens. Chanserna att få jobb är mycket goda.