Arbetsledare VVS, 200 yh-poäng
Distans

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Myh) beviljade tyvärr inte medel till IUC att starta denna utbildningen i höst. Vi kommer att göra en ny ansökan inför start hösten 2018.  Registrera dig för fortsatt information från oss. Alla utbildningar som (Myh) beviljar kan du hitta på www.yrkeshogskolan.se

Den här utbildningen vänder sig enbart till dig som arbetar inom VVS och vill vidareutveckla din kompetens. Du studerar till merparten på distans, kompletterat med träffar i Stockholm. Utbildningen sker i nära samarbete med din arbetsplats, där många uppgifter kommer att utföras.

Utbildningen

Det här är utbildningen för dig som siktar på att bli arbetsledare inom VVS. Du lär dig mer om hur VVS-tekniska system är uppbyggda och fungerar, får kunskap om lagstiftning, regler och normer och blir förtrogen med ekonomiska begrepp och kvalitetssäkring. Utbildningen kommer att utveckla din förmåga att strukturera entreprenader och att leda och fördela arbetsuppgifter på ett VVS-företag.

Metod

Undervisningen löper över ett år med 75 procents studietakt. Den sker till merparten på distans varvat med tio närundervisningsträffar (NU-dagar) i Stockholm, vanligen torsdag - fredag. Under NU-dagarna startas och avslutas varje ämne med seminarier, föreläsningar och laborationer. Varje uppgift har en teoretisk förankring som den studerande använder sig av i lärandet och det dagliga arbetet. Distansstudierna bygger på en webbaserad distansplattform där den studerande har tillgång till dokumentation, övningsuppgifter, studiehandledning, kommunikation med kurskamrater och personlig coachning från kursledaren.

Behörighet

Gymnasieexamen. Särskilda förkunskaper: Minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet som VVS-montör eller motsvarande.

Antagning

Samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, tidigare utbildning inom området, teknikintresse och förståelse för utbildningens mål poängsätts i en antagningsintervju.

Ämnen och yh-poäng

  • Arbetsmiljö, 10 p
  • Entreprenadkunskap, 10 p
  • Informations- och kommunikationsteknik, 15 p
  • Kontroll och provning, 25 p
  • Ledarskap/kommunikation, 20 p
  • Projektekonomi, 10 p
  • Säkerhet och kvalitetsledningssystem, 10 p
  • Systemkunskap, 20 p
  • Termodynamik och energioptimering, 30 p
  • Examensarbete, 50 p

 

Information inför framtida utbildningsstarter

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade tyvärr inte medel till IUC att starta denna utbildningen i höst. Vi gör en ny ansökan inför 2018

Vill du ha information och nyheter för framtida studier på IUC?

Registrera dig för vårt nyhetsbrev här >>

Jörgen Björklund
0150-36 56 03
jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se