Kyl- och värmepumptekniker
300 yh-poäng (60 v.)

Som kyl- och värmepumptekniker bidrar du till ett behagligt inomhusklimat, ser till att vi kan hålla livsmedel fräscha och att vi kan spela hockey långt in på sommaren!

Framtiden

Efter utbildningen kan du jobba som kyltekniker med att installera, serva och kontrollera olika typer av kyl- och värmepumpanläggningar. De flesta kylaggregat kommer färdigbyggda och teknikerns roll är att justera in dem mot andra system och få dem att samverka. Det kan handla om datarum som behöver kylas eller frysdiskar i butik. Arbetet innebär ofta felsökning, som att ta reda på varför en värmepump inte fungerar. Du jobbar ofta ensam ute på fältet som problemlösare och är företagets representant mot kund, det kräver självständighet och servicevilja.

Utbildningen

Undervisningen sker både i form av föreläsningar och övningar i träningslaboratorier. Du lär dig vad som kännetecknar olika köldmedium såsom ammoniak, propan och koldioxid och hur kyla samverkar med andra installationssystem. Goda elkunskaper är ett måste för en kyltekniker, därför läser du ganska mycket elteknik. Utbildningen är framförallt teoretiskt inriktad för att ge dig den breda och avancerad teknikerkompetens som företagen behöver.

Lärande i arbete

Under de 20 studieveckor som genomförs på företag får du följa med en erfaren kyltekniker på såväl planerade som akuta jobb i olika typer av kyl- och värmepumpsanläggningar.

Behörighet

Grundläggande behörighet Gymnasieexamen eller motsvarande samt

Särskilda förkunskapskrav 

Utöver grundläggande behörighet ska du ha minst två av nedanstående kurser betygsatta med lägst godkänt betyg. (Se exempel 1 rubriken ”Är jag behörig att söka?”)

Saknar du grundläggande och/eller särskilda förkunskaper kan du söka på andra meriter du har. Läs mer om detta nedan under rubriken "Reell kompetens".

 • Matematik 2a, b eller c
 • Kyl- och värmepumpteknik - grund
 • Kyl- och värmepumpteknik - miljö och säkerhet
 • VVS Svets och lödning rör
 • Energiteknik 1
 • Systemuppbyggnad
 • Värmelära
 • Verktygs- och materialhantering
 • Mät- och reglerteknik
 • Mät- och styrteknik
 • Ellära 1
 • Praktisk ellära

 

Reell kompetens
(om du saknar grundläggande och/eller särskilda förkunskaper)

Saknar du godkänt betyg i två ovanstående kurser men ändå har tillgodogjort dig dessa kunskaper på annat sätt, till exempel genom godkänt betyg från motsvarande kurser från en äldre gymnasieutbildning eller genom yrkeserfarenhet, så kan du söka på så kallad "reell kompetens". Då väljer du att kryssa i rutan ”reell kompetens” när du gör din ansökan. Bifoga skolbetyg/intyg alternativt arbetsgivarintyg som styrker kunskaperna inom de ämnen du refererar till. (Se exempel 2 rubriken ”Är jag behörig att söka?”)

För dig som inte uppfyller något av ovanstående krav finns ändå en möjlighet att söka. Skolan kan göra undantag om man bedömer att du kommer att kunna klara utbildningen och att arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Även här kryssar du i ”reell kompetens” när du gör din ansökan samt bifogar de dokument som styrker din kompetens. (Se exempel 3 rubriken ”Är jag behörig att söka?”)

Är du behörig att söka? Här hittar du svaren!

1. Du har gymnasieexamen, och du har betyg i minst två av kurserna under rubriken ovan ”Särskilda förkunskapskrav”. Betygen kan vara svenska eller från något nordiskt land.
Du gör en vanlig ansökan >>

2. Du har gymnasieexamen, du saknar betyg i minst två av kurserna under rubriken ”Särskilda förkunskapskrav”. Men du har till exempel arbetslivserfarenhet eller betyg i annan kurs som du tror motsvarar kurserna under rubriken ”Särskilda förkunskapskrav”.
Du gör en ansökan om ”reell kompetens” och bifogar dokumenten som stärker att dina kunskaper ersätter kurserna. Sedan gör IUC en utredning om din behörighet >>

3. Du saknar gymnasieexamen, och du saknar betyg i minst två av kurserna under rubriken ”Krav på särskilda förkunskapskrav”, men du har till exempel arbetslivserfarenhet, betyg i annan kurs eller kan visa på annat sätt att du kan klara studierna, till exempel genom utländska betyg eller betyg från annan utbildningsform än gymnasiet.
Du gör en ansökan om ”reell kompetens”. Sedan gör IUC en utredning om din behörighet >>

Urval och Antagning

Uppfyller du behörighetskraven men det är fler sökande än det finns utbildningsplatser, sker ett urval efter betyg eller motsvarande samt resultatet på antagningsprovet du gjort på IUC.

Oavsett på vilken behörighetsgrund du ansökt är det alltid utbildningens ledningsgrupp som godkänner de sökande. Ledningsgruppen består av representanter från företag i branschen.

Ämnen och yh-poäng

Affärsmannaskap

 • Kommunikation, 10 p

Elteknik, Begränsad behörighet

 • Elbehörighetskurs El 1, 20 p
 • Elbehörgihetskurs El 2, 20 p

Systemutformning

 • Luftsystem, 10 p
 • Värmesystem, 10 p
 • Kylsystem 65 p

El, styr och reglerteknik

 • Ritningslära, 10 p
 • Systemlösning övervakning, 30 p

Utbildningen är på 300 yh-poäng vilket motsvarar 60 veckor.

Energieffektivisering

 • Energioptimering, 20 p

Examensarbete

 • Examensarbete, 5 p

Lärande i arbete

 • LIA 1, 20 p
 • LIA 2, 40 p
 • LIA 3, 40 p
> FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

Annika Linder
Utbildningskoordinator
Katrineholm
0150-36 56 23
annika.linder@iuc-utbildning.se

/media/bilder/iuc-utbildning/2010-08532.jpg

Chanserna att få ett bra jobb och göra snabb karriär är extremt goda - läs mer!