VA-projektering, 200 yh-poäng
Distans

Myndigheten för Yrkeshögskolan (Myh) beviljade tyvärr inte medel till IUC att starta denna utbildningen i höst. Vi kommer att göra en ny ansökan inför 2018. Registrera dig för fortsatt information från oss. Alla utbildningar som (Myh) beviljar medel att starta finns att hitta på www.yrkeshogskolan.se

Den här utbildningen vänder sig enbart till dig som redan har viss erfarenhet inom VA och vill vidareutveckla din kompetens. Du studerar till merparten på distans, kompletterat med träffar i Stockholm. 

Framtiden

Vatten är livsviktigt och avancerade system för vattenförsörjning är nödvändiga för att vår vardag ska fungera. Som VA-projektör jobbar du med planering, konstruktion och underhåll av vatten- och avloppsnätet. I arbetsuppgifterna kan även ingå att undersöka markens beskaffenhet, hitta lösningar för vattenförsörjning och bortforsling av vatten, skapa underhållsplaner och utreda olika ärenden. Du kan arbeta som handläggare och projektör inom kommunen eller på ett konsultföretag.

Utbildningen

Utbildningen löper över ett år med 75 procents studietakt. Den följer ett projektbaserat tema och sker till merparten på distans. Tio gånger (vanligen torsdag - fredag) träffas man i Stockholm för föreläsningar, laborationer, studiebesök, temadagar, redovisningar och examinationer. Mellan träffarna arbetar du ensam eller i grupp med handledning via en webbaserad distansplattform.

Behörighet

Gymnasieexamen. Särskild behörighet: minst tre års dokumenterad erfarenhet från VA-området eller motsvarande kompetens.

Antagning

Samarbetsförmåga, kommunikativ förmåga, tidigare utbildning inom området, teknikintresse och förståelse för utbildningens mål poängsätts i en antagningsintervju.

Ämnen och yh-poäng

  • CAD-teknik, 30 p
  • Datakunskap, 10 p
  • Projekteringsteknik, 70 p
  • Projektledning, 10 p
  • Samhälle och miljö, 20 p
  • Examensarbete, 50 p
Information inför framtida utbildningsstarter

Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljade tyvärr inte medel till IUC att starta denna utbildningen i höst. Vi gör en ny ansökan inför 2018

Jörgen Björklund
0150-36 56 03
jorgen.bjorklund@iuc-utbildning.se