VVS-ingenjör, 400 yh-poäng (80 v.)

Som VVS-ingenjör skapar du energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Arbetsmarknaden är glödhet, det råder stor brist på VVS-ingenjörer!

Framtiden

Efter utbildningen kan du jobba som projektledare och ansvara för allt från anbud till slutbesiktning. Ett projekt kan handla om nybyggnation eller ombyggnation och omfatta ett eller flera tekniska system. Du planerar produktionen vad gäller ekonomi, tid och personal och träffar beställare och andra entreprenörer i byggmöten. Väljer du ett jobb som konstruktör designar du tekniska system utifrån ställda krav och tar fram bygghandlingar. Till din hjälp har du datoriserade beräkningssystem och CAD. Ofta ingår även besiktningar och energiutredningar i uppgifterna.

Utbildningen

Undervisningen är problembaserad och består av föreläsningar, övningar, laborationer och projektarbeten. Kopplingen till yrkeslivet är tydlig och därifrån hämtas lärare, problemställningar, exempel och uppgifter. Du lär dig att behärska hela processen, från projektering till förvaltning och läser även ämnen inom entreprenörskap och kommunikation. Slutligen gör du ett examensarbete i form av en totalentreprenad med minst fyra tekniska system.

Lärande i arbete

En tredjedel av studierna genomförs som lärande i arbete (LIA) på företag i tre perioder.

Behörighet

Grundläggande behörighet: Gymnasieexamen eller motsvarande samt

Särskilda förkunskapskrav: Godkänt dvs lägst E i Matematik 2 A, B, eller C i det nya betygssystemet eller G i det gamla systemet för Matematik B.

Reell kompetens (Behörighet på annat sätt)
För dig som inte uppfyller de formella kraven på grundläggande behörighet och särskilda förkunskaper finns ändå en möjlighet att bli antagen. Skolan kan göra undantag om man bedömer att en sökande kommer att kunna klara utbildningen och arbeta inom det yrke utbildningen leder till. Bedömningen görs av utbildningens ledningsgrupp. Om du söker i gruppen för reell kompetens måste du ange det när du gör din ansökan på yh-antagning.se samt bifoga i din ansökan de dokument som styrker din kompetens.

Urval och Antagning

Uppfyller du behörighetskraven men det är fler sökande än det finns utbildningsplatser, sker ett urval efter betyg eller motsvarande samt resultatet på antagningsprovet du gjort på IUC.

Oavsett på vilken behörighetsgrund du ansökt är det alltid utbildningens ledningsgrupp som godkänner de sökande. Ledningsgruppen består av representanter från företag i branschen.

Som installationsingenjör skapar du energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Arbetsmarknaden är glödhet, det råder stor brist på installationsingenjörer!

Ämnen och yh-poäng*

Entreprenörskap

 • Projektledning, 35 p
 • Projektekonomi, 15 p
 • Entreprenadjuridik, 10 p
 • Verksamhetsstyrningssystem, 5p
 • Kontroll och provning, 5 p

Kommunikation

 • Kundrelationer/försäljningsteknik, 15 p

Teknik

 • Branschanpassad matematik, 5p

Energiteknik

 • Termodynamik/kretsprocesser, 15 p
 • HEAT, 5 p
 • Flow, 5 p
 • CIRC, 5 p

Utbildningen är på 400 yh-poäng vilket motsvarar 80 veckor.

 

Installationsteknik

 • Projekterings- och byggnadsteknik, 15 p
 • Klimatstyrning med effekt och energiberäkning, 15 p
 • Styr och reglerteknik, 25 p
 • Produktionssystem, 25 p
 • Distributionssystem, 25 p
 • Förvaltningsteknik, 10 p
 • Elteknik, 10 p
 • Branschanpassad CAD i Windows miljö, 10 p
 • Systemstyrning, 15 p

Examensarbete

 • Examensarbete, 10 p

Lärande i arbete

 • LIA 1 40 p
 • LIA 2 40 p
 • LIA 3 Examensarbete, 40 p

 

> FAQ

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna

Utbildningskoordinator på respektive ort

/media/bilder/2009-29794projledyhkvadrat.jpg

Chanserna att få ett bra jobb och göra snabb karriär är extremt goda - läs mer!