VVS-ingenjörer tar examen i Göteborg 2016

Efter två år med intensiva studier är det dags för de studerande att ta examen. De har pluggats hårt på skolan, de har fått möta verkligheten på sina LIA-perioder. Åren har svetsat samman klassen och den 19 maj 2016 var det dags att få "lön för mödan". Examen!

Vi på IUC vill framföra ett stort TACK till alla studerande, lärare, LIA-företag och ledningsgrupp för sitt engagemang på IUC. Tillsammans skapar vi det goda rykte IUC:s VVS-ingenjörer har.

Vi ser fram mot fortsatta kontakter med er alla och bjuder er och alla andra läsare på härliga bilder från den stora dagen.

Ett extra stort TACK till kvällens stipendieutdelarna och GRATTIS till stipendiaterna.


 VVS-ingenjörer tar examen i Göteborg 2016

Klass YHIG14 tar VVS-ingenjörsexamen i Göteborg

 

 Anders Malmberg Wikströms högtidstalar för klassen

 Examen startar med Anders Malmberg Wikströms högtidstal till klassen och utdelning av examensbevis.

 

 YHIG14 Examens bowling IUC Yrkeshögskola i Göteborg

 Examens bowling IUC Yrkeshögskola i Göteborg

 

Lars Askulv IUC YHIG14 och Peter Svahn EMTF

 Lars Askulv

Pontus Appelblad får stipendium för Bästa studieresultat av Svensk Ventilation

Lars Askulv och Pontus Appelblad fick båda stipendium för Bästa studieresultat. Båda med 20 VG var!
Stipendiet var skänkt av Svensk Ventilation och delades ut av Peter Svahn EMTF som vikarierade för Britta Permats.

 Bästa prestation IUC Klassen klippa Lars Askulv och Peter Svahn EMTF

Lars Askulv fick stipendiet för Bästa Prestation ”klassens klippa” som skänktes av EMTF och delades ut av Peter Svahn.

 

Bästa examensarbete delades ut av Anders Malmberg wikströms till Pontus AppelbladBästa examensarbete delades ut av Jonas Sköd Andersson o Hultmark till Niklas Lundin

Det delades även ut två stipendier för Bästa Examens arbete. Anders Malmberg från Wikströms överlämnade ett till Pontus Appelblad
och Jonas Sköld från Andersson & Hultmark överlämnade ett Niklas Lundin

 

Klassens diplom

Sen var det klassen tur att dela ut diplom som de själva hade skapat. Förutom Göteborgs mest applåderande klass delades det ut:

Klassens pendlare, Klassens snoozare, Göteborgs bästa ordförråd och Universums största myspojke.
 

IUC:s Eva Otis får tackpresenter från klassenHenrik Quicklund fick tackpresent från både klassen och IUC

Middagen avslutades med tacktal Eva Otis utbildningsledare/koordinator i Göteborg och Henrik Quicklund tackades av klassen.

Klicka här för fler foton på IUC Yrkeshögskolas Facebooksida >>

(du behöver inte ha facebook själv för att se dem)